درخواست خودرو

شماره تلفن های شهری:

(7152) 500-000

شماره تلفن های همراه:

+7 771 533-33-33 (شماره بومرنگ، تماس برگشتی به مسافر |)

+7 747 552-22-22 (شماره بومرنگ، تماس برگشتی به مسافر |)

دفتر

آدرس دفتر:

150000 Kazahstan, SKO, g. Petropavlovsk, Industrialniy proezd 2A

برنامه کاری دفتر:

‫د‬وشنبه‬. – ‫جمعه‬.: ‫از 8:00 تا 19:00‬

‫شنبه‬. – ‫یکشنبه‬.: ‫از 9:00 تا 17:00‬

شخص مسئول:

Chekmaryova Nadegda Ivanovna

کنترل کیفیت خدمات

تماس با مدیریت

روابط عمومی (بخش بین الملل)

بخش تبلیغات

تلفن:

+7 (3522) 60-82-94 دیگر شماره تماس 1467