Нашата мисия е непрекъснатото подобряване на взаимодействието между пътниците и шофьорите, помагане на хората да се движат към своите цели.

От 2003 година ние създаваме иновативни технологии за поръчка на такси, които правят услугата по-модерна и по-безопасна. Имайки предвид спецификата на големите и малките градове, ние даваме на пътниците възможност да поръчат такси по всеки удобен за тях начин, а на шофьорите - да оптимизират процеса на търсене и превоз на пътниците, да намалят празния ход и престоя.

Историята на компанията започва в малкото руско градче Шадринск, от една малка таксиметрова служба. Компанията беше основана от млади инженери от Курган - специалисти по автоматизация на технологичните процеси.

Основателите на Maxim сами, заедно с поканените от тях шофьори, работиха като таксиджии с личните си автомобили.

Те искаха да автоматизират максимално работата с поръчките и да направят таксиметрова услуга масова.

Пътят на непрекъснато усъвършенстване на работа на фирмата доведе основателите й до разделението на труда. Всеки трябва да върши своята работа: едни - да строят модерни контактни центрове и да обучават оператори, други - да създават софтуерни продукти и да оказват техническа поддръжка, трети - да привличат пътници и шофьори, четвърти - да извършват самия превоз. Сега, за оказването на услугата, няколко професионални екипа от различни сфери на знанието работят заедно.

За първите шест години работата беше организирана в четири града, бяха изградени ефективни бизнес процеси и традиции на ползотворно сътрудничество, които доведоха до по-нататъшен ръст на компанията. Така, през 2009 година открихме клонове в седем града, през 2010 - в 17 града, след това темпът достигна до 22 града за година!

Във всеки град ние увеличаваме конкуренцията, даваме работа на шофьорите, плащаме данъци, работим за благото на хората и на икономиката.

Ние сме горди, че благодарение на нашите стремежи и опит беше разработен мощеня програмно-апаратен комплекс, който осигурява функционирането на услугата и предоставя подробната аналитика за гъвкаво управление на бизнеса. Въз основа на нашите изисквания беше разработена система за професионално обучение на операторите. Сега огромен брой поръчки, денонощно постъпващи по телефона, от нашия сайт и от приложението «Максим: поръчай автомобил», се приемат от най-големия специализиран контактен център по приемане и обработване на поръчки за превоз на пътници и товари в Руската Федерация. А също така, той обслужва и шофьорите, които работят с поръчките от приложението «Taxsee driver».

От 2014 година започнахме да работим извън Руската Федерация, отваряйки клонове на службата за поръчка на такси в Украйна, Казахстан, Грузия, България, Таджикистан, Беларус, Азербайджан, Италия. Станахме международна компания.

Ние се стремим да се превърнем в световна марка, така че нашите клиенти, пътувайки до различни градове и страни, навсякъде да могат да се възползват от услугите на «Максим».

Приятно ни е да създаваме технологии и бизнес наравно с лидерите на световния пазар.

Тръгваме!