გამოიძახე ტაქსი ონლაინ ან ტელეფონით

საინფორმაციო სერვისი ''მაქსიმი''. მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.
აპლიკაციის გამოყენება მოსახერხებელია